Verantwoorde kinderopvang in Heukelum, Nieuwland en Ameide

De Hummeltjeshoeve biedt verantwoorde kinderopvang aan met oog voor de veiligheid en de gezondheid van alle kinderen die aan onze zorgen worden toevertrouwd. Wij voeren op alle locaties in Ameide, Nieuwland en Heukelum een 4-ogenbeleid en het semi opendeurenbeleid.

Bij de kinderopvang in Ameide leer je samen spelen met andere kinderen;

4-ogenbeleid

De Hummeltjeshoeve werkt met het 4-ogenbeleid. Dit betekent dat onze beroepskrachten of pedagogen in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl ze gezien of gehoord worden door een andere volwassene.

Soms wil een kind even lekker alleen spelen in de bouwhoek van kinderdagverblijf De Hummeltjeshoeve;

Semi-opendeurenbeleid

Soms voegen we delen van de groepen samen. De kinderen zijn dan niet meer gebonden zijn aan hun stamgroep. Met name tijdens de breng- en haaltijden maken we gebruik van het semi-opendeurenbeleid. Het creëert meer spelmogelijkheden en uitdagingen voor de kinderen.

Toen we gingen wandelen met de kindjes van De Hummeltjeshoeve, mochten we lekker in de plassen stampen!;

Risico-inventarisatie

Jaarlijks inventariseren wij die risico's die kinderen bij ons in Heukelum, Nieuwland en Ameide kunnen lopen. De bevinden vermelden we in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (kortweg RI&E genoemd). Deze wordt getoetst door de GGD. De Hummeltjeshoeve gebruikt de methode van Stichting Consument en Veiligheid.

Onze veiligheidsmaatregelen

Convectors en radiatoren zijn afgeschermd.
De keukenkastjes en ladekastjes zijn beveiligd.
De binnendeuren zijn voorzien van hoge handgrepen (m.u.v. de peuterspeelzalen)
Op alle locaties is blusapparatuur aanwezig. Deze wordt eens per jaar gecontroleerd.
Minimaal 2 keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden.
Op elke groep is er tenminste 1 pedagogisch medewerker met een bhv-diploma of een (kinder)EHBO-diploma.
Gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen, lucifers, hete vloeistoffen en dergelijke worden te allen tijde van de kinderen weggehouden.
Wanneer we buitenbadjes gebruiken, is er toezicht van een pedagogisch medewerker.
Op alle locaties zijn goedgekeurde EHBO-verbandtrommels aanwezig.
Op iedere groep zijn zogenaamde zelfzorgmiddelen zoals Sudocrème en Prikweg aanwezig.

Aansprakelijkheid

De Hummeltjeshoeve is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Ook tijdens uitstapjes en wandeltochten onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding en andere meegenomen spullen.
Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kind. Wij raden ouders daarom aan een W.A.-verzekering voor hun kind af te sluiten.
De pedagogisch medewerker neemt de verantwoordelijkheid van de kinderen van de ouders over op het moment dat de ouders weggaan.
De ouder neemt de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers over op het moment dat de ouder de groep op komt en het kind de ouders heeft gezien.

Klachten

Kinderopvang De Hummeltjeshoeve staat voor duidelijke en open communicatie. Als het goed gaat, maar ook als er iets minder goed gaat. Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Het kan aanleiding zijn tot kwaliteitsverbetering waar alle kinderen en ouders baat bij hebben. Kinderopvang de Hummeltjeshoeve heeft een intern klachtenreglement. Een klacht over de zorg voor uw kind proberen we eerst persoonlijk met de leidster op te lossen. Voor de externe klachtenprocedure zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie.

Adres

De Hummeltjeshoeve
Groeneweg 20
Heukelum,  4161 BK

Kvk:55899463

Contact 

 06 11 33 01 26
 0345 51 96 75

info@dehummeltjeshoeve.nl 


Kinderopvang in Heukelum, Ameide en Nieuwland.