De Hummeltjeshoeve gebruikt verschillende 

educatieve methodes

Alle locaties van De Hummeltjeshoeve in Heukelum, Ameide en Nieuwland werken met de methodiek Uk & Puk. Dat is een gecertificeerd programma voor vroege voorschoolse educatie speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Naast de taal- en rekenontwikkeling besteedt het extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek. Op kinderdagverblijf Heukelum en Peuteropvang 't Krakelingetje werken we daarnaast met LOGO 3000. Dit is een hulpmiddel om de woordenschat van de kinderen te vergroten. Bso De Koele Kikkers maakt gebruik van de activitheek van DoenKids!

VVE; Uk en Puk

De Uk & Puk-methodiek bestaat uit 10 thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De ontwikkeling van het jonge kind wordt in de breedste zin gestimuleerd. Voorafgaand aan iedere thema sturen wij een mail naar alle ouders waarin wij aangeven welke activiteiten er op het programma staan. Daarnaast geven we aan welke woorden in deze periode extra aandacht krijgen.

DoenKids!

We bieden alle kinderen van de bso leuke activiteiten aan. 
Daarbij laten we ons inspireren door de databases van DoenKids!

Heeft u leuke ideeën? Laat het ons weten

LOGO3000

Het materiaal is in iedere groep, bij iedere bestaande aanpak inzetbaar. Peuters en kleuters leren alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK) en gaan zo goed voorbereid naar groep 3.

Met LOGO 3000 hebben de leidsters en leerkrachten een instrument in handen om flexibel, binnen de bestaande thema’s kinderen veel extra woorden aan te bieden. Aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving.

Adres

De Hummeltjeshoeve
Groeneweg 20
Heukelum,  4161 BK

Kvk:55899463Contact 

 06 11 33 01 26
 0345 51 96 75

info@dehummeltjeshoeve.nl 


Kinderopvang in Heukelum, Ameide en Nieuwland.