Welkom bij Kinderopvang De Hummeltjeshoeve! De Hummeltjeshoeve is een kleinschalige kinderopvangorganisatie waar opvang geboden wordt aan kinderen van 6 weken tot 13 jaar. Uitgangspunt is professionele, flexibele en groene opvang voor kinderen. Wij houden rekening met ieder kind en met de wensen van de ouders. Het creëren van een veilige en zorgzame omgeving vinden wij van groot belang zodat het kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Op onze site kunt u informatie vinden over de verschillende opvang die wij aanbieden. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het algemeen pedagogisch beleidsplan. Deze ligt ter inzage op iedere locatie en krijgen ouders digitaal toegezonden. Iedere locatie beschikt tevens over een pedagogisch werkplan wat ons algemeen pedagogisch beleidsplan handen en voeten geeft voor de pedagogisch medewerkers. Bent u geïnteresseerd om het te lezen, dan kunt u dit op de locatie in zien of opvragen bij de locatiecoördinator.